Schéma Anaximandrova modelu vztahů Slunce a Země. Kredit: Dirk Couprie a Z. Kratochvíl v Mezi mořem a nebem, 2010, s. 236.


Schéma Anaximandrova modelu vztahů Slunce a Země. Kredit: Dirk Couprie a Z. Kratochvíl v Mezi mořem a nebem, 2010, s. 236.