Hodnovernosť informácii z odbornej literatúry: pre priamu aplikáciu na pacientov sú pozorovania na zvieratách (najnižšia úroveň) nepoužiteľné. Pri nedostatku iných informácii sa dá oprieť napríklad o jednotlivé skúsenosti; rovnaká hodnota je pripisov


Hodnovernosť informácii z odbornej literatúry: pre priamu aplikáciu na pacientov sú pozorovania na zvieratách (najnižšia úroveň) nepoužiteľné. Pri nedostatku iných informácii sa dá oprieť napríklad o jednotlivé skúsenosti; rovnaká hodnota je pripisovaná názorom rešpektovaných odborníkov - tieto často bývajú podkladom aj pre mnohé dôležité odporúčania (napr. ak by boli pokusy na pacientoch neetické alebo nemožné). Najvyššiu informačnú hodnotu z primárnych podkladov majú randomizované kontrolované štúdie, nad nimi stoja len metaanalýzy (štatisticky spracované údaje z viacerých štúdii) a na špičke sú smernice pre klinickú prax, ktoré z nich vychádzajú a sú konsenzom viacerých spolupracujúcich odborníkov. Kredit: CFCF, CC BY-SA 4.0