Pochybenia sú časté napriek tomu, ako jeden z kontrolovaných úctyhodných časopisov (New England Journal of Medicine) zdôrazňuje svoju vnútornú kontrolu, dokonca kontrolu štatistického spracovania...


Pochybenia sú časté napriek tomu, ako jeden z kontrolovaných úctyhodných časopisov (New England Journal of Medicine) zdôrazňuje svoju vnútornú kontrolu, dokonca kontrolu štatistického spracovania...