Spodní graf ukazuje počet kopií genetické informace Anaplasma p. v krvi infikovaných myší v závislosti na době od nakažení. Modré označení náleží kontrolní skupině zvířat a červené skupině, které byl podáván desipramin. Infekce u skupiny pod vlivem a


Spodní graf ukazuje počet kopií genetické informace Anaplasma p. v krvi infikovaných myší v závislosti na době od nakažení. Modré označení náleží kontrolní skupině zvířat a červené skupině, které byl podáván desipramin. Infekce u skupiny pod vlivem antidepresiva vůbec nevzplanula. Vrchní graf ukazuje téměř to stejné. Jen absence funkce enzymu je u myší ASM-/- (červené značení) vrozená, což je činí odolnými. Analogicky u lidí známe dědičnou Niemann-Pickovu chorobu způsobenou deficitem ASM. Tedy i oni musí být proti infekci imunní. (Kredit: DOI: 10.26508/lsa.201800292, CC BY 4.0)