Tak vypadají průduchy travin (obilovin) ve světelném mikroskopu. Svěrací buňky mají tvar tyčinek. Zdroj: Wikiedia, volné dílo.


Tak vypadají průduchy travin (obilovin) ve světelném mikroskopu. Svěrací buňky mají tvar tyčinek. Zdroj: Wikiedia, volné dílo.