V krizových situacích je evolucí nastavená optimální hustota průduchů nevýhodou, připravuje rostlinu o nedostatkovou vodu.


V krizových situacích je evolucí nastavená optimální hustota průduchů nevýhodou, připravuje rostlinu o nedostatkovou vodu.