Nikita Zelenkov, paleoornitolog, vedoucí badatelského týmu Ruské akademie věd a první autor publikace.


Nikita Zelenkov, paleoornitolog, vedoucí badatelského týmu Ruské akademie věd a první autor publikace.