Perspektivní (prostorově iluzivní) malba na řecké keramice, 360 až 350 před n. l. Kredit: Wikimedia Commons


Perspektivní (prostorově iluzivní) malba na řecké keramice, 360 až 350 před n. l. Kredit: Wikimedia Commons