Rafael Yuste, profesor biologických věd a neurověd. Původem Španěl s doktorátem z Madridu, praxí v Cambridge (Velká Británie), na Rockefellerově univerzitě  (New York), Bellových Laboratořích, nyní kmenový zaměstnanec Columbia Universit. Nositel toli


Rafael Yuste, profesor biologických věd a neurověd. Původem Španěl s doktorátem z Madridu, praxí v Cambridge (Velká Británie), na Rockefellerově univerzitě (New York), Bellových Laboratořích, nyní kmenový zaměstnanec Columbia Universit. Nositel tolika ocenění, diplomů a poct, že na jejich výčet nikdo nemáme čas.