Technikou holografické optogenetiky se nejprve v mozku aktivuje vzor při naučeném chování. Později  stačí příslušným vzorem aktivovat dva neurony v mozku a zvíře se začne „patřičně“ chovat  aniž by se mu dostalo  vizuálního podnětu. (Kredit: Yuste La


Technikou holografické optogenetiky se nejprve v mozku aktivuje vzor při naučeném chování. Později stačí příslušným vzorem aktivovat dva neurony v mozku a zvíře se začne „patřičně“ chovat aniž by se mu dostalo vizuálního podnětu. (Kredit: Yuste Lab.)