Pro testování hormonálních disruptorů jsou laboratorní hlodavci nedocenitelným modelem. Generační cyklus je mnohem kratší než u člověka a tak nemusíme čekat desetiletí na výsledek, zda „mléčná“ expozice přináší dopady pro jedince po dosažení dospělos


Pro testování hormonálních disruptorů jsou laboratorní hlodavci nedocenitelným modelem. Generační cyklus je mnohem kratší než u člověka a tak nemusíme čekat desetiletí na výsledek, zda „mléčná“ expozice přináší dopady pro jedince po dosažení dospělosti. Modelová zvířata nám na tuto otázku odpoví během několika měsíců.