Nejnovější poznatky ukazují, že expozice kojící matky nízkým dávkám bisfenolů může přinést závažné problémy jejím dětem v dospělosti. Postižená jsou vajíčka. Dosavadní výsledky dosažené na experimentálních zvířatech přináší alarmující zjištění a podo


Nejnovější poznatky ukazují, že expozice kojící matky nízkým dávkám bisfenolů může přinést závažné problémy jejím dětem v dospělosti. Postižená jsou vajíčka. Dosavadní výsledky dosažené na experimentálních zvířatech přináší alarmující zjištění a podobný dopad lze čekat i v lidské populaci. Expozice vybraným disruptorům je natolik nízká a plíživá, že myší matky ani v nejmenším nepoznají, že jsou zahrnuty do experimentu. Navíc, všechny experimenty na zvířatech jsou provedeny v souladu se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.