Zeus s bleskometem. Drobný bronz, rané(?) 6. století před n. l. Kredit: Wikimedia Commons.


Zeus s bleskometem. Drobný bronz, rané(?) 6. století před n. l. Kredit: Wikimedia Commons.