Zub s označením ÚGV PAL348 z (A) labiálního (vnějšího) a (B) apikálního (odshora) pohledu. Měřítko: 10 mm (Madzia a kol., 2018).


Zub s označením ÚGV PAL348 z (A) labiálního (vnějšího) a (B) apikálního (odshora) pohledu. Měřítko: 10 mm (Madzia a kol., 2018).