Pro kalibraci jsou využívány konverzní elektrony vznikající při deexcitaci izomerního stavu 83mKr (zdroj prezentace na konferenci TAUP 2019 v japonské Toyamě).


Pro kalibraci jsou využívány konverzní elektrony vznikající při deexcitaci izomerního stavu 83mKr (zdroj prezentace na konferenci TAUP 2019 v japonské Toyamě).