Velký idol z Keru, 2800–2300 před n. l., Goulandrisovo muzeum v Athénách. Kredit: Wikimedia Commons.


Velký idol z Keru, 2800–2300 před n. l., Goulandrisovo muzeum v Athénách. Kredit: Wikimedia Commons.