Steven Arthur Pinker. Psycholog, jazykovědec, antropolog, filozof, spisovatel a vysokoškolský učitel. Je profesorem na Harvardově univerzitě. Bývá řazen k vizionářským optimistům. Kredit: Rebecca Goldstein.


Steven Arthur Pinker. Psycholog, jazykovědec, antropolog, filozof, spisovatel a vysokoškolský učitel. Je profesorem na Harvardově univerzitě. Bývá řazen k vizionářským optimistům. Kredit: Rebecca Goldstein.