Mladík a hetéra, 430 př. n. l. Altes Museum Berlin. Kredit: Shuvalov Painter via Zde, Wikimedia Commons.


Mladík a hetéra, 430 př. n. l. Altes Museum Berlin. Kredit: Shuvalov Painter via Zde, Wikimedia Commons.