Muž a hetéra, 440 př. n. l. Keramikos Museum v Athénách. Kredit: Giovanni Dall'Orto, Wikimedia Commons.


Muž a hetéra, 440 př. n. l. Keramikos Museum v Athénách. Kredit: Giovanni Dall'Orto, Wikimedia Commons.