Po dokončení prvního sarkofágu se na jeho stěny podepsali jeho budovatelé (zdroj ČJE).


Po dokončení prvního sarkofágu se na jeho stěny podepsali jeho budovatelé (zdroj ČJE).