Votivní terakoty, 4. století př. n. l. Archeologické muzeum v Korintu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons


Votivní terakoty, 4. století př. n. l. Archeologické muzeum v Korintu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons