Dionýsův chrám na Délu s obřím kamenným falem uvnitř. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Dionýsův chrám na Délu s obřím kamenným falem uvnitř. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.