Lidští komastai Dionýsa: muži a hetéry, 560 př. n. l. Staatliche Antikensammlungen München. Kredit: Bibi Saint-Pol, Wikimedia Commons.


Lidští komastai Dionýsa: muži a hetéry, 560 př. n. l. Staatliche Antikensammlungen München. Kredit: Bibi Saint-Pol, Wikimedia Commons.