Trosky Platónovy Akadémie. Kredit: Tomisti, Wikimedia Commons.


Trosky Platónovy Akadémie. Kredit: Tomisti, Wikimedia Commons.