Úspešná koronárna angioplastika pri infarkte myokardu: vľavo stav pred výkonom, vpravo po výkone - v  pravej vetve koronárnej tepny (na obrázku smerujúca nadol) bol obnovený prietok krvi. Kredit: Jheuser, Wikipedia.


Úspešná koronárna angioplastika pri infarkte myokardu: vľavo stav pred výkonom, vpravo po výkone - v pravej vetve koronárnej tepny (na obrázku smerujúca nadol) bol obnovený prietok krvi. Kredit: Jheuser, Wikipedia.