Křídová perioda a s ní celá druhohorní éra skončila před 66 miliony let dopadem planetky Chicxulub do oblasti dnešního Mexického zálivu. Na této mapce je zobrazen přibližný poměr velikostí planetky samotné (červená tečka) a výsledného srážkou vzniklé


Křídová perioda a s ní celá druhohorní éra skončila před 66 miliony let dopadem planetky Chicxulub do oblasti dnešního Mexického zálivu. Na této mapce je zobrazen přibližný poměr velikostí planetky samotné (červená tečka) a výsledného srážkou vzniklého kráteru (červený kroužek) v porovnání s rozlohou České republiky. Podle některých výzkumů by však mohl být kráter Chicxulub ve skutečnosti ještě výrazně (zhruba o třetinu až polovinu) větší. O kráteru ani o impaktu z konce křídy každopádně neměl před stoletím nikdo sebemenší tušení. Kredit: Phoenix CTE; Wikipedie (CC BY-SA 4.0)