Démokritos jako smějící se geograf. Kredit: Diego Velázquez via Dcoetzee, Wikimedia Commons.


Démokritos jako smějící se geograf. Kredit: Diego Velázquez via Dcoetzee, Wikimedia Commons.