Odlesněná krajina Velikonočního ostrova foto z roku 2014. Kredit: Dropus, Wikipedia.


Odlesněná krajina Velikonočního ostrova foto z roku 2014. Kredit: Dropus, Wikipedia.