Tzv. Oslí váza, v kykladském orientalizujícím stylu, 700-650 před n. l. Archeologické muzeum na Mykonu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Tzv. Oslí váza, v kykladském orientalizujícím stylu, 700-650 před n. l. Archeologické muzeum na Mykonu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.