Zvlášť krásné kalderími z Apeiranthu k Ag. Kyrikaki a smirkovým dolům. Naxos. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Zvlášť krásné kalderími z Apeiranthu k Ag. Kyrikaki a smirkovým dolům. Naxos. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.