Elektrické pole laseru (červená křivka) vytrhává elektrony (světle modré kuličky) z molekuly vodíku (červené koule). Pole zároveň určuje směr hybnosti elektronů (modrá šipka). Úhel mezi hybnostmi elektronu představuje čas. Molekula se po ionizaci nat


Elektrické pole laseru (červená křivka) vytrhává elektrony (světle modré kuličky) z molekuly vodíku (červené koule). Pole zároveň určuje směr hybnosti elektronů (modrá šipka). Úhel mezi hybnostmi elektronu představuje čas. Molekula se po ionizaci natahuje (rozplývající se molekula směrem do pozadí). Natažení molekuly je z hlediska kvantové fyziky představováno pohybem kvantové vlny (gaussovské vrchlíky a tečky – měřená data) na potenciálu přitažlivých sil v molekule (červená a modrá plocha). Ionizace je znázorněna zářícím válcem vedoucím z jednoho potenciálu na druhý. Červené šipky znázorňují energii protonů a rozlet molekuly, který nastává po vytržení druhého elektronu.