Práce na distribuci laserového svazku. Aby bylo dosaženo co nejkratších impulzů, musí být svazek spektrálně rozšířen pomocí vedení v tenké kapiláře – právě proto odlesky na zrcátkách hrají všemi barvami.


Práce na distribuci laserového svazku. Aby bylo dosaženo co nejkratších impulzů, musí být svazek spektrálně rozšířen pomocí vedení v tenké kapiláře – právě proto odlesky na zrcátkách hrají všemi barvami.