Nelineární model dávka-účinek s prahem účinku.


Nelineární model dávka-účinek s prahem účinku.