RNA interference - obranný mechanismus buňky proti cizorodé (hlavně virové) RNA nebo k posttranskripční regulaci vlastních genů. Obrázek podle Jinek a Doudna (2009) Nature 457: 405-12. doi: 10.1038/nature07755.


RNA interference - obranný mechanismus buňky proti cizorodé (hlavně virové) RNA nebo k posttranskripční regulaci vlastních genů. Obrázek podle Jinek a Doudna (2009) Nature 457: 405-12. doi: 10.1038/nature07755.