: Figurka typu Kilia. Pozdní neolit, 4360-3500 před. Goulandrisovo Museum kykladského umění v Athénách, zapůjčila Americká škola klasických studií v Athénách. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


: Figurka typu Kilia. Pozdní neolit, 4360-3500 před. Goulandrisovo Museum kykladského umění v Athénách, zapůjčila Americká škola klasických studií v Athénách. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.