Keramika z Thesálie, pozdní neolit, 4800 až 4500 před n. l. Národní archeologické muzeum v Athénách. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Keramika z Thesálie, pozdní neolit, 4800 až 4500 před n. l. Národní archeologické muzeum v Athénách. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.