Rekonstrukce přibližného vzezření parazitického hmyzu druhu Pseudopulex jurassicus, vzdáleně příbuzného dnešním blechám. Tito až 3 centimetry dlouzí parazité opeřených dinosaurů a jiných obratlovců žili na území Číny v období střední jury (asi před 1


Rekonstrukce přibližného vzezření parazitického hmyzu druhu Pseudopulex jurassicus, vzdáleně příbuzného dnešním blechám. Tito až 3 centimetry dlouzí parazité opeřených dinosaurů a jiných obratlovců žili na území Číny v období střední jury (asi před 165 miliony let) a mohli představovat významné přenašeče nemocí. Příbuzný druh Pseudopulex magnus žil o 40 milionů let později v období spodní křídy. Mohli by snad podobní ektoparazité přispět ke globální pandemii světa dinosaurů? Ani to není příliš pravděpodobné. Kredit: Wang Cheng, Oregon State University; Wikipedie (CC BY-SA 2.0)