Těhotná, 2800-2300 před n. l. Goulandrisovo Muzeum kykladského umění v Athénách, 309. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Těhotná, 2800-2300 před n. l. Goulandrisovo Muzeum kykladského umění v Athénách, 309. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.