Grafický abstrakt. Na levé straně obrázku je svisle několik buněk. Aby bylo zřejmé, že jde o buňky střeva, jsou na vnitřní straně schematicky naznačeny výchlipky. Zeleně jsou nakresleny dělící se  bifidobakterie ve tvaru ypsilon. Jejich snadný prostu


Grafický abstrakt. Na levé straně obrázku je svisle několik buněk. Aby bylo zřejmé, že jde o buňky střeva, jsou na vnitřní straně schematicky naznačeny výchlipky. Zeleně jsou nakresleny dělící se bifidobakterie ve tvaru ypsilon. Jejich snadný prostup přes imunitní barieru má vyjadřovat svislá tečkovaná čára. Přítomnost bakterií v nádoru aktivuje signalizační dráhu STING a popouzí geny odpovědné za produkci interferonu k vyššímu výkonu. Spolu s prezentovaným tumorovým antigenem (větší modrá kolečka) to buňky zabíječe (na obrázku označeny jako CD8, což je jejich charakteristický antigen) přiměje konat svou práci – začnou napadat buňky tumoru. Děje se tak díky předem připravené léčebné protilátce (znázorněna červeně), která zakryla ochranný protein CD47, čímž zvrhlým buňkám zrušila jejich privilegium hlásající, že náleží ke kastě nedotknutelných. (Kredit: UTSW).