Výbava z hrobu brněnského šamana, nejspíš šamanské náčiní. Gravettien, 27 300 let před teď. Pavilon Anthropos, Brno. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Výbava z hrobu brněnského šamana, nejspíš šamanské náčiní. Gravettien, 27 300 let před teď. Pavilon Anthropos, Brno. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.