Fosilní exemplář útesotvorného mlže ze skupiny rudistů, v tomto případě se jedná o rod Vaccinites. Podobné fosilie příbuzného rodu Torreites umožnily s definitivní platností doložit kratší dobu trvání dne v období pozdní křídy před více než 72 milion


Fosilní exemplář útesotvorného mlže ze skupiny rudistů, v tomto případě se jedná o rod Vaccinites. Podobné fosilie příbuzného rodu Torreites umožnily s definitivní platností doložit kratší dobu trvání dne v období pozdní křídy před více než 72 miliony let. Kredit: Wilson 44691; Wikipedie (volné dílo).