Rozšírenie ochorenia COVID-19 aktualizované.  Map of the COVID-19 outbreak as of 19 March 2020. Authors of File:BlankMap-World.svg .CC BY-SA 4.0


Rozšírenie ochorenia COVID-19 aktualizované. Map of the COVID-19 outbreak as of 19 March 2020. Authors of File:BlankMap-World.svg .CC BY-SA 4.0