Měření tzv. astrofyzikálního S-faktoru (z něj se dá určit pravděpodobnost reakce) pro reakci vzniku 7Be slučováním jader hélia 4He a 3He. Žlutou barvou je vyznačeno rozdělení energie částic plazmy pro nitro Slunce a Velký třesk v období tvorby prvků.


Měření tzv. astrofyzikálního S-faktoru (z něj se dá určit pravděpodobnost reakce) pro reakci vzniku 7Be slučováním jader hélia 4He a 3He. Žlutou barvou je vyznačeno rozdělení energie částic plazmy pro nitro Slunce a Velký třesk v období tvorby prvků. Teplota v dané fázi Velkého třesku je mnohem vyšší, než je v nitru Slunce. (Zdroj C. Broggini et al: LUNA: Nuclear Astrophysics Deep Underground, arXiv:1010.4165)