Kolegové z našeho oddělení neutronové fyziky využívají několik neutronových kanálů u reaktoru LVR-15 (zdroj ÚJF AV ČR).


Kolegové z našeho oddělení neutronové fyziky využívají několik neutronových kanálů u reaktoru LVR-15 (zdroj ÚJF AV ČR).