Trojský kůň deuteron přepravil neutron přes barieru vytvořenou elektrostatickou silou. Proton se pak oddělil a donesl nám informaci o energii, která zůstala neutronu. Poté proběhla reakce neutronu s berylliem 7, při které vznikly dvě částice alfa (já


Trojský kůň deuteron přepravil neutron přes barieru vytvořenou elektrostatickou silou. Proton se pak oddělil a donesl nám informaci o energii, která zůstala neutronu. Poté proběhla reakce neutronu s berylliem 7, při které vznikly dvě částice alfa (jádra helia 4). (Zdroj L. Lamia et al: The Astrophysical Journal, 879:23, 2019).