Schéma navrženého zařízení. Zeleně grafen, modře antény. Kredit: MIT.


Schéma navrženého zařízení. Zeleně grafen, modře antény. Kredit: MIT.