Hora Lykaion v Arkádii, 1421 m n. m. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Hora Lykaion v Arkádii, 1421 m n. m. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.