Mezenchymální kmenová buňka. Tyto buňky jsou ochotnými dárci mitochondrií a jejich prostřednictvím lze buňkám v nesnázích předat mitochondrie a vylepšit jim tím jejich výkonnost i vyhlídky na přežití. Obrázek buňky je z elektronového mikroskopu. Kred


Mezenchymální kmenová buňka. Tyto buňky jsou ochotnými dárci mitochondrií a jejich prostřednictvím lze buňkám v nesnázích předat mitochondrie a vylepšit jim tím jejich výkonnost i vyhlídky na přežití. Obrázek buňky je z elektronového mikroskopu. Kredit: Robert M. Hunt. CC BY 3.0.