Maroun Khoury, vedoucí výzkumného kolektivu: „Mitochondrie nejsou jen elektrárnami poskytující buňce energii. Významně zasahují i do regulace, aktivace, diferenciace a množení T-buněk. Kromě toho jsou zapojeny i do modulace signalizace v T buňkách. D


Maroun Khoury, vedoucí výzkumného kolektivu: „Mitochondrie nejsou jen elektrárnami poskytující buňce energii. Významně zasahují i do regulace, aktivace, diferenciace a množení T-buněk. Kromě toho jsou zapojeny i do modulace signalizace v T buňkách. Dodáním mitochondrií buňkám imunitního systému lze tlumit přehnanou zánětlivou reakci a poškození tkáně“. Kredit: UANDES.