Schéma urychlovače FCC, který by mohl být pokračovatelem urychlovače LHC (zdroj CERN).


Schéma urychlovače FCC, který by mohl být pokračovatelem urychlovače LHC (zdroj CERN).